Energimassage på arbetet

 

Jag är diplomerad Energimassör vilket innebär att jag först har gjort en grundutbildning på stolmassage om ca 40 timmar. Därefter har jag gjort praktik om ca 300 behandlingar under ett års tid. Ytterligare 40 timmars utbildning för den liggande massagen Kabuki som behandlar hela kroppen och därefter har jag fullgjort både ett skriftligt och ett praktiskt prov innan jag har blivit diplomerad.

Energimassage på arbetsplatser har visat sig vara populärt. Massagen ges direkt genom kläderna, den tar bara ca 20 minuter och då behöver arbetstagaren inte vara borta så länge från sitt arbete eftersom jag kommer direkt till arbetsplatsen. Energimassage ges i förebyggande syfte och är ingen sjukvårdande behandling.

Genom stimulering av de olika punkterna på meridianerna så ökar blodcirkulationen och syresättningen, lymfsystemet aktiveras så att slaggprodukter kan transporteras ut och muskler slappnas av.

Jag har också gått en ettårig Friskvårdsutbildning (2002/2003) på heltid, där det bland annat ingick ca 150 timmar massage och övrigt friskvårdsarbete riktat mot Företag.

 

Massage på företag - nu accepterat som friskvård

Riksdagen har beslutat att massage ska räknas som friskvård och det gör att all personal på företagen nu kan erbjudas massage utan att bli förmånsbeskattade. Riksdagen tog den 30 oktober beslut om att massage ska räknas som friskvård från och med den 1 januari 2004. Detta beslut gör det betydligt enklare för företagen att anlita massörer för att förebygga stress och ohälsa på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan välja att betala hela kostnaden för massage eller subventionera en del av åtgärden medan den anställde själv betalar den andra delen. För att massagen ska vara skattefri friskvård måste hela personalen erbjudas förmånen. Hittills har massage räknats som förebyggande behandling eller rehabilitering med syfte till att den anställde ska kunna fortsätta att arbeta. Det har också krävts en individuell bedömning av behovet av massage hos var och en.
Har dessa kriterier inte uppfyllts har massagen räknats som en skattepliktig förmån för de anställda vilket gjort det svårt för massörer att marknadsföra sig hos företagen. Nu har reglerna för skattefri motion och friskvård äntligen förenklats. Vill du läsa hela propositionen och beslutet kan du gå in på Riksdagens hemsida www.riksdagen.se Propositionen har nr: 2002/03:123 och beslutet togs 30.10.2003.

Ring för ytterligare information:

Ulla-Märta
Tel:0942-310 69, 073-833 41 62

 

Om du bor i närheten av Storuman kan du kontakta min kollega:

Esbjörn Tel:0951-202 02, 070-35 02 312

 

Vi åker gärna till din arbetsplats om den ligger inom 10-15 mil från våra bostadsorter.