Reiki Affirmationerna

(även kallad Reiki Principerna)

Detta anses vara orginalprinciperna från Usuis Japan.

Affirmationerna verkar ha en större betydelse för Reiki-utövarna än vad vi i "västvärlden" tidigare har förstått.

The Secret Method of Inviting Blessings.

The Spiritual Medicine of Many Illnesses.

Today only, anger not, worry not.

Do your work whit appreciatio.

Be kind to people.

In the morning and at night hold your hands in prayer, meditate on and chant these words.

The Usui Reiki system to improve your mind and body.

Jag har fått ta del av en svensk översättning som följer här:

Bara för idag är jag snäll.

Jag är Lugn och Harmonisk.

Jag utför mitt andliga arbete med uppskattning.

Jag är vänlig mot mina medmänniskor.

Varje morgon och kväll,

håll dina händer till bön,

upprepa dessa ord

och meditera kring dessa.