KURSER

Jag har följande kurser i Reiki:

GRUNDKURS: Efter en grundkurs kan du behandla dig själv, andra människor och djur. Helhetssynen är viktig och därför innehåller kurserna också en inblick i samtalsmetodik, krishantering, etik mm.

STEG 2: Är en fördjupning av grundkursen där du även får lära dig Distans-Reiki.

REIKI-ART: Ger dig tillgång till att arbeta med Master-energin för eget bruk.

MASTERKURS: Är för dig som själv vill hålla kurser i Reiki.

 

OM DU VILL VETA MERA OM REIKI-KURSER SÅ HÖR AV DIG TILL MIG PÅ TELEFON 0942-310 69 ,
073-833 41 62 ELLER E:POST