KarunaReiki® Utbildning

 

För att du skall kunna gå en kurs i KarunaReiki® krävs det att du minst ska ha gått kursen i Reiki Art
(Avancerad Reiki Teknik) eller att du är Reiki Master.

Tidigare kunde man gå steg 1 och steg 2 direkt efter Reiki 1 och 2 men efter många års studier har kommit fram till att KarunaReiki ® energierna kommer till sin fulla rätt först när man har fått tillgång till masterenergin. (Vilket du får på en ART initiering)

Man kan gå direkt från Usui Master till en KarunaReiki® Master. Man behöver inte först gå
KarunaReiki® 1 & 2 som många påstår.

Som KarunaReiki® Master har jag förbundit mig att följa centrets Policy när det gäller utbildningens utformande och hur den skall läras ut.

Om jag som KarunaReiki® Master inte följer den anvisade Policyn som finns, kan jag av centrets utsedda arbetsgrupp bli fråntagen min lärarkompetens.

Jag får då inte heller tillgång till centrets manualer och kan inte registrera mina elever.

 

Jag håller följande KarunaReiki® kurser:
KarunaReiki® steg 1 & 2
KarunaReiki® Master 1 & 2

E-post