Karuna är ett Sanskrit ord som används i Hinduismen, Buddismen och Zen. Översätter man ordet Karuna så blir det ungefär; Den handling man gör för att minska lidandet för andra, eller medkännande handling. När man blir upplyst kommer insikten att vi alla är ett. Det blir då naturligt att erbjuda medkänsla eller Karuna till alla utan fördomar eller partiskhet, inte nödvändigtvis av ren kärlek, utan för att det blir en helt logisk sak att göra. När vi hjälper andra i deras läkningsprocess blir alla individer hjälpta, och när du vill läka dina egna sår kommer du även att läka andras sår. Om andra människor lider, så lider även du eftersom alla är en enhet. I Buddistisk litteratur finns nedskrivet att, för att få rätt effekt av Karuna så måste den ledsagas av "Parjna", vilket betyder visdom. Det betyder att Karuna kunskapen måste åtföljas av personlig utveckling.