KarunaReiki® Etik

1. Att vara i samförstånd med, och till fullo arbeta och ge uttryck för Usuis ideal, Reiki Centrets filosofi och Centrets avsikt.

2. Att respektera och sätta värde på alla Reikiutövare och ReikiMästare oavsett härstamning eller organisationsanslutning.
Att helt ta avstånd från negativa påståenden om andra Reikiutövare och ReikiMästare.

3. Att arbeta aktivt för att skapa harmoni och vänligt samarbete mellan alla Reikiutövare och ReikiMästare oavsett härstamning eller organisationsanslutning.

4. Att uppmuntra alla elever att använda sin egen inre vägledning, när de bestämmer vem de ska motta Reiki från, samt välja sin lärare.
Inklusive möjligheten att söka kunskap hos olika lärare.

5. Att uppmuntra elever och kunder att göra bästa möjliga arbete med det reikiprogram de är guidade att använda sig av.

6. Att alltid jobba för att stärka sina elever och kunder för att kunna läka sig själva, och att ge dem vägledning om det behövs för deras personliga tillväxt. Även hjälpa till med deras utveckling av sin egna reikipraktik.

7. Att alltid behandla elever och hjälpsökande med största respekt.
Aldrig engagera sig i olaglig eller omoralisk verksamhet med elever eller kunder.
Aldrig vidröra känsliga områden på kroppen, eller be dem att klä av sig. Aldrig göra sexuella kommentarer, skämt eller annat som kan upplevas obehagligt.

8. Att avstå från användandet av droger och alkohol under alla professionella aktiviteter.

9. Att alltid vara sanningsenlig i reklamen. Vara villig att öppet prata om sin Reikibakgrund,
vad som ingår i en behandling,
tex. kurspris, kurstider samt vad eleven kan göra efteravslutad utbildning.

10. Att aldrig använda material som är Copyrightskyddade, utan att ha tillstånd.
Om tillstånd gives så ger man skaparen
heder för sitt verk.

11. Att vara öppen för att fortsätta utveckla sina professionella kvalifikationer, träning, upplevelser, skicklighet.

12. Att arbeta aktivt för att hela dig själv, så att du kan införliva Reiki i allt du företar dig.

13. Att lära elever och hjälpsökande Reikin´s värde men att det inte finns någon garanti för tillfriskande och att det inte är en ersättning för medicinsk eller psykologisk behandling.

14. Bekräfta att Reiki är ett bra komplement till andra former av medicinsk eller psykologisk verksamhet. Föreslå kunder som behöver läkare att uppsöka en sådan.

15. Att aldrig ställa diagnoser vad det gäller medicinska eller psykologiska tillstånd. Rekommendera inte läkemedel.
Föreslå aldrig någon att ändra dos eller sluta med förskrivna läkemedel, givna av andra professionella vårdutövare.
Föreslå ej heller kunden att ändra eller avbryta pågående eller föreslagen behandling av läkare.

Om man bryter mot dessa Etiska Regler utformade av Centret kommer en av Centrets utsedda arbetsgrupp att granska detta.
Finns skäl för brott så kan de återkalla Karuna behörigheten och licensen.

 

CENTRETS FILOSOFI

 • Ärlighet och klarhet i sin tanke.
 • Vilja att erkänna sina fel och brister, samt att ersätta dem med sanning och kärlek. Att man har förbarmande för dem som beslutar att inte se sina brister.
 • Att tala sanning utan att döma eller klandra.
 • Respektera andras sätt att tro och värdera.
 • Att högt värdera läran av erfarenhet och inre guidning än att lära av auktoritet.
 • Värdera teori eller övningsresultat i det man lär.
 • Att vara öppen för resultat istället för att vara knuten till dem.
 • Att ta personligt ansvar för sin situation i livet.
 • Att man förmodar att man har resurser, eller förmåga att utveckla dem, för att lösa etc problem.
 • Att använda såväl negativa som positiva erfarenheter till att hela och växa.
 • Att fullständigt lita på den högsta kraften oavsett vad man kallar den.
 • Att det högsta målet i livet är kärleken.