CENTRETS AVSIKT

  • Att etablera och bibehålla kvalitet i Reikiundervisningen.
  • Att licensera elever och lärare.
  • Skapa undervisningsmanualer i Reikikurser.
  • Att uppmuntra etablerandet av Reikigrupper där människor kan ge och ta emot Reiki behandlingar.
  • Att uppmuntra elever till att bli lyckade Reiki lärare.
  • Att söka ny information om Reiki och utveckla nya tekniker och förbättra dess användning.
  • Att öppet erkänna att alla Reikiutövare och - lärare är värdefulla, oavsett medlemsanslutning eller från vilken gren de kommer.
  • Att befrämja vänskapliga samarbetet mellan alla Reikiutövare och - lärare, mot målet att hela oss själva och planeten jorden genom användandet av Reiki.