Min utbildning till Ledare i Inspirativ Målning

 

Jag har under många år deltagit i helgkurser i Inspirativ Målning med Ingrid krianon & Jon Anker Holm som lärare.

Grundutbildningen har gett mig och andra deltagare möjlighet att öppna upp kreativ, skapande energi på ett lekande enkelt sätt.
Vi har arbetat med färg och form utan tanke på prestation.

Kurserna syftar till att måla olika sidor av sig själv för att se människan i ett större perspektiv och sammanhang. Vi sätter färg och form på känslorna och målar våra drömmar och visioner. När vi sedan tillsammans går igenom våra teckningar/målningar så lär vi oss att bättre förstå oss själva och andra. Detta har gett oss ett bra verktyg att använda här i livet: Att lättare kunna kommunicera rakt och ärligt med varandra - att förstå hjärtats språk.

Kurserna har också haft inslag av: avslappning, meditation, rörelse, frigörande dans för att lösa blockeringar och spänningar i kropparna.

 

LEDARUTBILDNINGEN
Är en fördjupad, kreativ form av personlig utveckling. Mycket av processen har skett direkt i stunden - nuet, genom deltagarnas spontana uttryck. Den bästa lärdomen vi har fått är ändå att vi själva har målat under lång tid och upptäckt de olika nyanser som var och en har gett uttryck för i skapandet.

Att vara ledare kräver stor känslighet för individens känslor och behov. Kursplanen har lagt stor vikt vid mötet med andra människor - och att jag ska ha en stark förankring i mig själv.

Ledarutbildningen har skett i 2 steg, 3-5 dagar med betoning på den medmänskliga delen. Vi kommer att erbjudas extra påbyggnadsutbildning i takt med utvecklingen på området.

Lite ur innehållet:

  • Vad är ledarskap
  • Gruppsamtal
  • Avslappning, meditation
  • Andningsteknik
  • Gruppdynamik
  • Kropp och Själ
  • Bildtolkning
  • Egna kursförslag - praktik

 

Tillbaka till Inspirativ Målning